• درس کانی شناسی نوری ، فرآیند و آزمایشگاه 
  • دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژیوفیزیک
  • دانشگاه صنعتی شاهرود
  • نیمسال اول 1400-1399

With Saeed Teimuri!

TOEFL Grammar

مدرسه مجازی هوش برتر

فیزیک دهم

 فصل اول : فیزیک و اندازه گیری

مدرس : استاد محمود ثریایی

هشت جلسه تدریس آفلاین (4 جلسه تدریس + 4 جلسه تکمیلی تست و نکته )
چهار جلسه تدریس و رفع اشکال آنلاین
چهار آزمون جزئی و یک آزمون کلی از مباحث
رفع اشکال آزمون ها و تست ها 
مشاوره و برنامه ریزی درس فیزیک 
پاسخگویی به تمام سوالات درسی شما

With Niloofar Karami