مدرسه مجازی هوش برتر

فیزیک دهم

 فصل اول : فیزیک و اندازه گیری

مدرس : استاد محمود ثریایی

هشت جلسه تدریس آفلاین (4 جلسه تدریس + 4 جلسه تکمیلی تست و نکته )
چهار جلسه تدریس و رفع اشکال آنلاین
چهار آزمون جزئی و یک آزمون کلی از مباحث
رفع اشکال آزمون ها و تست ها 
مشاوره و برنامه ریزی درس فیزیک 
پاسخگویی به تمام سوالات درسی شما